2017.gada pārskata sastādīšanas aktualitātes nevalstiskās organizācijās

Datums: 25.janvārī plkst. 9.30 – 12.45
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Gaida Kalniņa, zvērināta revidente, Dr.oec.

PROGRAMMA

 1. Biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju darbības, grāmatvedības un pārskatu tiesiskais regulējums:
 • Likumi.
 • Ministru Kabineta noteikumi.
 1. Gada pārskats (apjoms, forma, saturs)
 • Bilances posteņu raksturojums.
 • Ieņēmumu un izdevumu posteņu raksturojums.
 • Ziedojumu un dāvinājumu posteņu raksturojums.
 • Gada pārskata pielikuma saturs un forma.
 • Gada pārskatu parakstīšana, revīzija, apstiprināšana, iesniegšana.
 1. Citi būtiski ar nevalstisko organizāciju darbību saistīti jautājumi.
 • Nevalstisko organizāciju saimnieciskā darbība, brīvprātīgais darbs.
 • Atlīdzība un izdevumu segšana par darbu biedrībās un nodibinājumos.
 • Grozījumi MK 808. noteikumos saistībā ar dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrībās saņemtajiem maksājumiem.
 1. Nevalstisko organizāciju darbības nodokļu riski.
 2. Sociālo uzņēmumu likums.