Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

Datums: 5., 12., 18.septembrī plkst. 9.30 – 15.00
Cena: 180 € + PVN
Pasniedzēja: Natālija Zaiceva, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

 

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.