Mazo sabiedrību 2017.gada pārskata sastādīšana

Datums: 1.februārī plkst. 9.30 – 12.45
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Gaida Kalniņa, zvērināta revidente, Dr.oec.

PROGRAMMA

  1. Sabiedrību Gada pārskata sastādīšanas pamatnostādnes
  2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu 775 un 399 grozījumi 2017. gadā.
  3. Bilances shēmas atsevišķu posteņu saturs
  4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina atsevišķu posteņu saturs
  5. Pielikuma saturs un forma finanšu pārskata oriģinālā saskaņā ar 399 MK noteikumu grozījumiem (uzlabotais variants)  elektroniskajā noraksta formā iesniegšanai EDS.
  6. Vadības ziņojums.
  7. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, revīzija(pārbaude), apstiprināšana, iesniegšana un publicēšana.