UIN un citas būtiskākās izmaiņas nodokļos 2018.gadā

Datums: 22.janvārī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 1. Jauno terminu skaidrojums – dividendes, dividendēm pielīdzināmās izmaksas, nosacītās dividendes, reprezentatīvs automobilis utt.
 2. Faktiskā nodokļa likme dažādiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamiem objektiem;
 3. Pāreja no iepriekšējā taksācijas perioda uz jaunu taksācijas periodu – mēnesi, ar to saistītie darbi grāmatvedībā;
 4. Ar nodokli apliekamā bāze, bāzes elementi par kuriem nodoklis jāmaksā katru mēnesi un par kuriem jāmaksā reizi gadā;
 5. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība;
 6. Nodokļa piemērošanas sistēma dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jaunās kārtības kopējā ietekme uz naudas plūsmu uzņēmumu grupās;
 7. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi;
 8. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi;
 9. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana saistītām personām un situācijas, kādās nodoklis nebūs jāmaksā, kopējā nodokļa ietekme uz dažādiem aizdevumiem uzņēmumu grupās;
 10. Akciju atsavināšanas ienākums un tā neiekļaušana nodokļa bāzē;
 11. Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto nodokļa zaudējumu turpmākā segšanas kārtība un iespējas;
 12. Iespējamie nodokļa atvieglojumi ziedojumiem un to perspektīva.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 1. Ienākuma no kapitāla aplikšana ar nodokļiem;
 2. Citas būtiskākās izmaiņas 2018.gadā.

 

Mikrouzņēmumu nodoklis

 1. Izmaksas darbiniekiem;
 2. Atkarība no ienākumu izmaksātāja;
 3. Likmes un reģistrēšanās PVN maksātāju reģistrā.