Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

 

29.oktobrī, 5., 12., 19.novembrī
plkst. 10.00 – 16.00

Cena: 350 € + PVN

Pasniedzēja:
Nelda Janoviča – Mg.oec., zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 20 gadu praktiska darba stāžs finanšu, nodokļu un grāmatvedības jomās, t.sk. praktiska pieredze VID audita darbā un tā vadīšanā, auditu pārsūdzību un tiesu praksē. Profesionālu rakstu autore, semināru un kursu vadītāja.

Mērķis un IEGŪSTAMĀS PRASMES:

Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, t.sk. ar mērķi spēt minimizēt nodokļu riskus un vairot biznesa finanšu stabilitāti.

Dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma. Elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un naudas plūsmas sastādīšanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.