Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

Laiks: 3 dienas janvāra beigās
Pasniedzēja: Nelda Janovičazvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, Mg.oec., SIA AUDITA GRUPA valdes locekle