Plānotie semināri un izglītības programmas

Marts – aprīlis

PAUZE mācībās gada pārskatu gatavošanas laikā

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Grāmatvedības pamati: 1.līmenis “Grāmatvedība no 0 līdz bilancei” (80 stundas) no 15.maija līdz 21.jūnijam
Grāmatvedības pamati: 2.līmenis “Finanšu grāmatvedība” (60 stundas) septembrī un oktobrī
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (160 stundas) no septembra līdz decembrim

KURSI

Nodokļi (48 stundas) no 7.aprīļa līdz 30.maijam
Nodokļu praktikums (24 stundas) augustā
Sagatavošanas kursi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeniem “Tiesības”, “Biznesa vadība”, “Revīzija” un “Grāmatvedība” (72 stundas) no maija līdz augustam
Uzņēmumu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem (56 stundas) no 7.septembra līdz 26.oktobrim