Plānotie semināri un izglītības programmas

Marts – aprīlis

PAUZE mācībās gada pārskatu gatavošanas laikā

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Grāmatvedības pamati: 1.līmenis “Grāmatvedība no 0 līdz bilancei” (80 stundas) maijā un jūnijā
Grāmatvedības pamati: 2.līmenis “Finanšu grāmatvedība” (60 stundas) oktobrī un novembrī
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (160 stundas) no septembra līdz decembrim

KURSI

Nodokļi (54 stundas) no 16.marta līdz 24.maijam
Nodokļu praktikums (24 stundas) augustā
Sagatavošanas kursi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeniem “Tiesības”, “Biznesa vadība”, “Revīzija” un “Grāmatvedība” (72 stundas) no maija līdz augustam
Uzņēmumu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem (28 stundas) no 29.oktobra līdz 19.novembrim