Digitālās kompetences pilnveidošana finanšu un audita darbiniekiem

Izglītības programmas mērķis ir Izglītības procesa rezultātā  sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes  par digitālo instrumentu izmantošanu ikdienas darba funkciju veikšanai: Micrsoft (MS) programmu izmantošana dokumentu veidošanā un saglabāšanā, MS Excel pielietošanu  aprēķinu veikšanai, analīzei un lēmumu pamatošanai, dažādu datu apstrādes rīku un datu glabāšanas variantu izmantošana un apvienošana. Googles un citu interneta resursus pielietošanu ikdienas darbā, profesionālu prezentāciju sagatavošanu  un pasniegšanu mērķauditorijai, profesionālu komunikāciju dažādās interneta platformās.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti: 

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas, prasmes un kompetences par:

  1. informācijas tehnoloģiju jēdzieniem  un kategorijām mūsdienu digitālajā pasaulē; 
  2. galvenajiem  digitālajiem  instrumentiem  un tos pielietojumu finanšu darbā;
  3. informācijas izgūšanu no VID un citām datu bāzēm, ko izmanto nodokļu aprēķināšanā un finanšu uzskaitē;
  4. dažādu programmu piedāvātajām automatizācijas un digitalizācijas iespējām ar mērķi samazināt kļūdu rašanos cilvēciskā faktora ietekmē;
  5. datu apstrādes rīkiem un datu glabāšanas variantiem, un pārzināt to apvienošanas iespējas;
  6. komunikāciju un stresa vadību digitālā darba apstākļos
  7. perspektīviem digitālās pasaules attīstības virzieniem.
  8. prezentācijas prasmju pilnveidošanu digitālajā vidē ar mērķi iegūt pozitīvu atgriezenisko saiti no apkārtējās vides.