NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildi pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas praktikums (PILNA GRUPA)

Datums: 27.augustā plkst. 13.00 – 16.00
Cena: 55 € + PVN
Pasniedzējs: Egons Liepiņš, zvērināts revidents

Semināra mērķauditorija – zvērināti revidenti, zvērinātu revidentu palīgi.

Seminārā tiks izskatīts NILLTPFNL prasību izpildi pamatojošās dokumentācijas apjoms un saturs.

PROGRAMMA

  1. Zvērinātu revidentu prakses NILLTPFN riska novērtējums un ar to saistītā dokumentācija.
  2. Zvērinātu revidentu prakses NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma un ar to saistītā dokumentācija:
  • ~Zvērinātu revidentu praksei kopumā;
  • ~Zvērinātu revidentu prakses klientu izpētei, risku novērtējumam un uzraudzībai;