Aktuālais un svarīgais – 2019.gada uzņēmumu ienākuma nodoklis un 2019.Gada pārskats

9.martā plkst. 10.00 – 16.00
Vieta: viesnīca Mercure, Elizabetes iela 101, Rīga
Cena: 80 € + PVN

Pasniedzēja: Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA „AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle. Vairāk kā 26 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei, labi pārzina nodokļu, juridiskos un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikumu EDS sistēmā aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, arī jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē.

PROGRAMMA

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums un gada pēdējā deklarācija
Atsvaidzināsim zināšanas par jauno UIN deklarāciju, par gada pēdējā deklarācijā uzrādāmo info; izskatīsim VID Uzziņās paustās atziņas, t.sk. padziļināsim izpratni par personāla ilgtspējas izdevumiem, uzkrājumiem, aizdevumiem, šaubīgiem debitoriem, aktīvu vērtības izmaiņām un to ietekmi uz UIN deklarāciju u.c. aktuālais.
Revīzijas procesā izstrādātie excel faili – palīgs UIN aprēķinam (tiks iesūtīti elektroniski, t.sk. aprēķini procentu maksājumiem, zudumiem, saistīto personu darījumu kopsummai).

II. 2019.Gada pārskats
Aktuālais iesniegšanas kārtībā EDS un MK noteikumos Nr.399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”
Aizpildīšanas ieteikumi un paraugi. Situāciju apskats.

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Dalībnieki pēc vajadzības elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas atvieglošanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.