Atzinuma modifikāciju un apstākļu akcentēšanas revidenta ziņojumā praktiskie aspekti

13.februārī plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Monika, Elizabetes iela 21, Rīga
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Lolita Čapkeviča, zvērināta revidente

PROGRAMMA

Seminārā vispirms īsumā pārskatīsim atzinuma modificēšanas iemeslus, atzinumu veidus, to izvēles pamatojumu, lai pēc tam ķertos klāt atbilstoša revidentu ziņojuma formulēšanas praktiskajiem aspektiem.
Seminārā apskatīsim dzīves aktualitāšu ietekmi un izpausmes revidenta ziņojumos, tostarp darbības turpināšanas apdraudējuma ietekmi uz revidenta ziņojumu.

Lai padarītu semināru iespējami lietderīgāku tā dalībniekiem, lūgums iesūtīt interesējošos jautājumus, īsi formulētas atziņas par problēmas sagādājušām situācijām.
Lektore iespēju robežās izskatīs tipiskākos, aktuālākos problēmjautājumus semināra laikā.