Biznesa un investīciju projektu vērtēšana

Datums: 6.augustā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Mežiels, zvērināts revidents, LZRA valdes loceklis

PROGRAMMA

1.Ieguldījumi investīciju projektos

1.1.Investīciju projekta jēdziens

1.2.Investīciju projektu vērtēšanā visbiežāk pielietotās metodes

1.2.1. Atmaksāšanās periods.

1.2.2. Neto tagadnes vērtības.

1.2.3.Peļņas norma vai rentabilitātes indekss.

1.2.4.Iekšējās rentabilitātes norma.

1.2.5.Modificētā rentabilitātes norma .

  1. Projekta finansēšanas shēma. Kapitāla cena.

 

2.Biznesa(uzņēmējdarbības) vērtēšana

 

2.1. Biznesa vērtēšanas nozīme

2.2. Vērtēšanu reglamentējošie dokumenti

2.3.Uzņēmumu vērtēšanas pieejas un metodes

2.3.1.Ieņēmumu pieeja

  1. Kapitalizācijas metode.
  2. Naudas plūsmas diskontēšanas metode.

2.3.2. Aktīvu (Izmaksu) pieeja.

  1. Neto aktīvu metode.
  2. Likvidācijas vērtības metode.

2.4.3. Tirgus pieeja

  1. Kapitāla tirgus (analogās sabiedrības metode)
  2. Darījumu pārdošanas metode.
  3. Nozaru koeficientu metode.

 

Uzņēmuma vērtības noteikšanas piemērs