Praktisks seminārs ar skaidrojumiem “Pilns dokumentu komplekts ārpakalpojumu grāmatvedim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildei (ārpakalpojuma grāmatveža Iekšējās kontroles sistēma, Riska novērtējums u.c.) “

17.decembrī plkst. 9.30 – 12.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzējs: Egons Liepiņš, zvērināts revidents, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izpilddirektores vietnieks metodiskajos jautājumos

PROGRAMMA

Semināra dalībnieki saņems gatavu pilnu dokumentu komplektu, kā arī skaidrojumus dokumentu komplekta lietošanai un uzturēšanai.