Būtiskākās izmaiņas PVN piemērošanā – 2020

17.aprīlī plkst. 9.30 – 14.00
Cena: 90 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Mag.oec., Mag.iur