Eiropas vienotais elektroniskais ziņošanas formāts (ESEF) no SNS revidenta skatu punkta

Datums: 5.oktobrī plkst. 14.00 – 18.00 
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Seminārs paredzēts SNS revidentiem labākas izpratnes gūšanai par ESEF formātu, kā arī iespējamām revīzijas procedūrām un ESEF ietekmi uz revidenta ziņojumu. Tiks piedāvāts arī revidenta ziņojuma formas paraugs.

Seminārā izskatīsim:

– ESEF pamata prasības

– Kā notiek marķēšana

– Kādas sistēmas ir pieejamas, un ko no tām var iegūt?

– Iespējamās procedūras, veicot dažādu formātu pārbaudi

– Ziņojuma paraugs