Excel izmantošana revīzijas procedūrās (PILNA GRUPA)

12.jūnijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Ingura Doble, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA MGS birojs

PROGRAMMA

1. Pivot tabulas
a. Pirmdokumentu sarakstu no grāmatvedības programmām sagatavošana darbam.
b. Datu sistematizācija pēc darba uzdevuma mērķiem.
c. Iegūto datu analīzes iespējas.

2. Excel lietošana revīzijas procedūrās.
a. Pirmdokumentu pārbaude ar izlases metodi.
b. Nodokļa izdruku no EDS apstrāde un pārbaude.

2.līmeņa nodarbība plānota augustā.