Finanšu pārskatu sagatavošana pēc SFPS (2 dienas)

Datums: 10., 12.februārī plkst. 14.30 – 18.00
Cena: 165 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

PROGRAMMA

Seminārs būs galvenokārt mērķēts uz gada pārskata sagatavošanu saskaņā ar SFPS un tajā obligāti atklājamo informāciju par pārskata gadu, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk. Tiks uzsvērtas atšķirības ar Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskata likuma prasībām, kā arī uzvērtas 2019. gadam jaunas prasības attiecībā uz uzskaiti un informācijas atklāšanu.

1. diena
– Finanšu pārskata sastāvdaļas pēc SFPS un nepieciešamība iekļaut papildus sadaļas
– Finanšu pārskata struktūra un pamatpārskatu sastāvs
– Pamatpārskatu sastāvs
– Iesāksim par pielikumu saturu un pielikumos atklājamo informāciju (analizēsim finanšu pārskata paraugu)

2. diena
– Turpināsim par pielikumu saturu un pielikumos atklājamo informāciju (analizēsim finanšu pārskata paraugu)
– Riska vadības politikas (analizēsim prasības un finanšu pārskata paraugu)

Seminārā teorijas daļas tiks papildinātas ar faktisku pārskatu analīzi, detalizēti izvērtējot publiski pieejamos Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārskatus. Attiecībā uz jaunajiem standartiem tiks apskatīta starptautiski pieejamā labā prakse. Kā izdales materiāls tiks piedāvāts finanšu pārskata paraugs latviešu valodā, kuru, pielāgojot individuāla uzņēmuma īpatnībām, var izmantot par pamatu gada pārskata turpmākai izstrādei.