Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) piemērošanas aktualitātes, un ko varam mācīties no šīs regulas piemērošanas prakses

5.februārī plkst. 9.30 – 13.00
Cena: 76 € + PVN
Pasniedzēja: Sanita Pētersone, KPMG ZAB vecākais jurists

PROGRAMMA

• Ko varam mācīties no līdz šim piemērotajiem sodiem par GDPR pārkāpumiem
• Biežākās kļūdas GDPR piemērošanā, tai skaitā:
o Kā pareizi noteikt lomu sev un saviem pakalpojumu sniedzējiem – pārzinis/ apstrādātājs
o Kā nekļūdīties, nodrošinot datu subjektu informēšanu
o Kā pareizi izraudzīties tiesisko pamatu personas datu apstrādei
o Kā rīkoties valsts iestādes pieprasījuma gadījumā, kad pieprasīti tiek personas dati
o Kā atbilstoši izraudzīties pakalpojuma sniedzēju – apstrādātāju, kādas ir pamatprasības līgumam ar apstrādātāju
o Kādi pārkāpumi ir jāpaziņo DVI
o Kā nekļūdīties, atbildot uz datu subjektu pieprasījumiem
o Kā sagatavoties iespējamajai DVI pārbaudei
o Biežākie datu drošības pārkāpumi

• Atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem