Grāmatvedības aplēšu izvērtēšana, veicot revīziju, – pārskatītais 540.SRS

Datums: 2.oktobrī plkst. 9:30 – 14:30
Cena: 82 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Aktuāli: Sākot ar 2020.gada finanšu pārskatu revīzijām, obligāti jāpiemēro jaunās pārskatītā 540. starptautiskā revīzijas standarta prasības. Šīs prasības pastiprina revidenta pienākumus attiecībā uz aplēšu izvērtēšanu revīzijas ietvaros, kā arī uzliek revidentiem par pienākumu daudz detalizētāk revidēt uzņēmumu veiktās aplēses.

Seminārā izskatīsim:
– Kādi ir revidenta pienākumi revidējot klienta veiktās aplēses?
– SRS izvirzītās prasības revidējot aplēses – kādiem aspektiem jāpievērš uzmanība un kādi papildus jautājumi jāuzdod revīzijas laikā.
– Grāmatvedības aplēšu veidi un piemēri
– Piemēri revīzijas procedūrām, kas vērstas uz aplēšu pārbaudi