Kurss Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana

Jauns LZRA Izglītības centra piedavājums!

Licenzētā profesionālās pilnveides programma “Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)  praktiskā pielietošana”  ir noderīgs palīglīdzeklis  praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Programmas mērķis:  sniegt padziļinātas zināšanas par finanšu grāmatvedības organizāciju uzņēmumā,  grāmatvedības metodēm, bilances posteņu novērtēšanas noteikumiem un sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata saskaņā ar SFPS. Palīdzēt veidot prasmes un iemaņas izvēlēties un pielietot atbilstošus starptautiskos standartus Latvijas likumdošanas apstākļos.

Programmas apjoms:

Kopējais programmas ilgums  160 akadēmiskās stundas (3,5 mēneši no 8.septembra 2020.g.), no kurām:

  • 56 stundas (11 nodarbības, t.sk. eksāmens) notiks klātienē (08.09.; 15.09.; 22.09.; 24.09.; 29.09.; 06.10.; 27.10.; 03.11.; 24.11.; 03.12.; 08.12. plkst. 14.30 – 19.30)
  • 90 stundas – praktiskās mācības notiks attālināti. Materiāli, uzdevumi un testi  tiks izvietoti ZOOM platformā noteiktos datumos un kursa dalībnieki tos varēs apgūt sev vēlamā laikā, ievērojot pārbaudes darbu iesniegšanas terminus. Pārbaudes darbu izskatīšana, situāciju analīze notiks klātienē ar pasniedzēju.
  • 4 stundas – kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmemens notiks klātienē.

 

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši gala eksāmenu un ieguvuši noteikto skaitu kredītpunktus, saņem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Programmas pasniedzēji dos Jums iespēju izprast un apgūt labāko starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā. Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām..

Kurss aptver visas grāmatvedības jomas un finanšu pārskatu sagatavošanu – tās ir plašas un dziļas grāmatvedības zināšanas, dziļa izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, prasme lasīt un izprast standartus, izmaiņas, piemērot tos praksē.

Kurss ir veidots līdzīgi kā ACCA kursi – ar lekcijām, kurās apskata galvenos principus, aspektus, jomas un praktiskiem piemēriem standartu pielietošanā – gan kopā nodarbībās, gan individuāli patstāvīgajos darbos.
SFPS kursu var apgūt latviešu valodā atšķirībā no ACCA. Kursā arī tiek sniegts ieskats par SFPS attīstības procesu un turpmāko gadu aktualitātēm.

Pasniedzēji

Terēza Labzova-Ceicāne, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle,  zvērināta revidente,
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedre

Inga Lipšāne, KPMG Baltics SIA zvērināta revidente,

Maksa
€ 990,00 EUR (Akreditētā izglītības programma netiek aplikta ar PVN)

Atlaides

Mācību programmas maksa  ar 10 % atlaidi: € 891,00

  • Iespējama apmaksa pa daļām.
  • Papildus atlaide, ja no Jūsu organizācijas apmācību kursā piedalās vairāk kā 2 dalībniekim, Ja vairāk kā 3 dalībnieki –  samaksa tiek noteikta individuāli.