Kvalifikācijas eksāmena “Biznesa vadība” sagatavošanas kursi

Datums:  26., 28., 30.oktobrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 235 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Mežiels, zvērināts revidents, LZRA valdes loceklis

PROGRAMMA

1.diena
1.  pl. 9.30 – 11.00 Informācijas par uzņēmējdarbības  ieņēmumiem, izmaksām un peļņu izmantošana  lēmumu  pieņemšanā (“BIZNESA VADĪBA” sagatavošanas kursu 2.prezentācija)

  1. pl. 11.15 – 12.45 Lēmumu pieņemšana ( 3.prezentācija)
  2. pl. 13.00 – 14.30 Uzdevumi

 

2.diena
1.  pl. 9.30 – 11.00 Ieguldījumi investīciju projektos (5.prezentācija)
2. pl. 11.15 – 12.45  Budžets un tā plānošana (6.prezentācija)

  1. pl. 13.00 – 14.30 Uzdevumi

3.diena

  1. pl. 9.30 – 11.00 Biznesa (uzņēmējdarbības) vērtēšana ( 8.prezentācija)
    2. pl. 11.15 – 12.45  Finansiālo rādītāju aprēķināšanas mērķi (9.prezentācija)

3. pl. 13.00 – 14.30  Uzdevumi