NILLTPFN likuma un Sankciju likumu prasību izpilde zvērinātu revidentu praksēs

3.jūnijā plkst. 9.30 – 12.30
Vieta: LZRA Izglītības centrs
Cena: 63 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Krūmiņa, LZRA juriste, speciāliste NILLTFP novēršanas un sankciju ievērošanas jautājumos

PROGRAMMA

1. Likuma subjekta risku novērtējums (subjekta risks, klientu risks, valsts un ģeogrāfiskais risks, produktu un pakalpojumu risks, produktu un pakalpojumu piegādes kanāla risks).
2. Likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas sastāvs, izveide un pārskatīšana.
3. Klienta identifikācija un izpēte, iekļaujot Sankciju likuma prasību izpildi.
4. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no darījuma veikšanas.
5. Klienta darījumu uzraudzība.
6. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts drošības dienestam.
7. Sliekšņa deklarācija.
8. Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
9. Darbinieku apmācība.
10. Atbildīgo novērtēšanas politikas izstrāde un novērtēšana.
11. Atbildīgo darbinieku iecelšana un pienākumu sadale.
12. Nepieciešamās informācijas pieejamība.
13. Atbildība par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību pārkāpumiem.