Nodokļi – pamatkurss


18., 25., 28.februārī
6., 10.martā
21., 24., 28.aprīlī
5., 8.maijā
plkst. 9.30 – 15.00

Cena: 730 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

18.februārī
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.

25.,28.februārī
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”. Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

6., 10.martā un 21., 24.aprīlī
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis.

28.aprīlī, 5., 8.maijā
Pievienotās vērtības nodoklis