Nodokļu un grāmatvedības piemērošanas aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Datums: 5.augustā plkst. 9.30 – 15.00
Cena: 82 € + PVN
Pasniedzējas:
Ilze Birzniece – sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Konsultācijas un Audits” valdes locekle, vairāk kā 20 gadu praktiska darba pieredze
Nelda Janoviča – zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, vairāk kā 20 gadu praktiska darba pieredze. SIA „AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
iepazīstināt klausītājus ar esošo likumdošanu un praksi dažādu ar namu apsaimniekošanu saistītu situāciju risinājumiem, nodokļu un grāmatvedības aspektiem. Vairot izpratni par atbilstošākās grāmatvedības un nodokļu uzskaites politikas izvēli atkarībā no dažādām specifiskām ar namu apsaimniekošanu saistītām uzskaites iespējas. Situāciju un tiesvedību prakses, VID uzziņu apskats. Lektores dalīsies pieredzē, kas gūta praktiskā sadarbībā ar namu apsaimniekošanas nozares uzņēmumiem.

PROGRAMMA

I. NODOKĻU aspekti /lektore – Ilze Birzniece/
1. Nodokļu politika dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas komersantiem
2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aspekti:
2.1. Algas nodoklis, tā piemērošana no 2018.gada
2.2. Sadarbība ar pašnodarbinātām personām
2.3. IIN ieturēšana no fizisko personu ienākuma
3. Uzņēmumu ienākumu nodoklis:
3.1. Iepriekšējo gadu rezultātu ietekme uz UIN aprēķinu
3.2. UIN objekts, t.sk. nesaimnieciskās izmaksas
3.3. UIN deklarācijas aizpildīšana
4. Pievienotās vērtības nodoklis:
4.1. PVN piemērošana dažādiem nozares darījumiem
4.2. PVN priekšnodoklis
4.3. Nodokļa rēķins, tam izvirzītās prasības
4.4. Darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā
4.5. Izmaiņas reversajā PVN

II. GRĀMATVEDĪBAS PRASĪBAS un FINANŠU UZSKAITE /lektore Nelda Janoviča/
5. Dažādi apsaimniekošanas līgumu veidi un to ietekme uz nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.
6. Grāmatvedības uzskaites aspekti atbilstoši:
6.1. likumam Par grāmatvedību,
6.2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un
6.3. 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi prasībām.
6.4. Speciālā likumdošana namu apsaimniekotājiem.
7. Praktiskas situācijas un skaidrojumi. VID Uzziņas. Uzrādīšana Finanšu pārskatos.