Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību praktiskā izpilde pašvaldību sektorā

8.septembrī plkst. 10.00 – 13.30

Cena: 94 € + PVN

Pasniedzēja: Inga Krūmiņa, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas AML speciāliste

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Valsts kontroles revīzijā “Vai publiskais sektors ir gatavs noteikt un novērst “naudas atmazgāšanas” un sankciju pārkāpšanas riskus?” ir norādīts, ka, lai gan publiskajam sektoram atšķirībā no NILLTPFN likuma un Sankciju likuma subjektiem nav pienākuma veikt risku izvērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmas NILLTPF un sankciju risku pārvaldībai, praksē normatīvo aktu prasību izpilde nav iespējama, ja iestādes neapzinās iespējamos riskus NILLTPF un sankciju jomā un nav ieviesušas apzinātajiem riskiem atbilstošas iekšējās kontroles procedūras, lai atpazītu iespējami aizdomīgus darījumus, par kuriem nepieciešams ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, kā arī izvairītos no darījumiem ar sankcijām pakļautām personām.

Semināra mērķis
Sniegt informāciju par risku novērtēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izstrādāšanu un to izpildi ikdienas darbā.

Semināra tēmas
Risku novērtējuma izstrāde – kā noskaidrot, novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai un klientiem piemītošos riskus.
Iekšējās kontroles sistēma – politiku un procedūru izstrāde un to praktiskā izpilde ikdienas darbā.
Aizdomīgu darījumu tipoloģijas un ziņošana par aizdomīgiem darījumiem.
Ziņošana par sankciju pārkāpšanu un apiešanu.