Revīzijas obligātie riski – vadības spēja apiet iedibinātās kontroles un krāpšanās risks ieņēmumos (240.SRS) (PILNA GRUPA)

Datums: 2.jūlijā plkst. 9.30 – 12.30
Cena: 63 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas par obligātajiem revīzijas riskiem, kā arī gūt ieskatu iespējamās revīzijas procedūrās, kas tos sedz.

– Starptautisko revīzijas standartu teorija

– Kam jābūt revīzijas darba dokumentos, lai pamatoti atspēkotu krāpšanās risku ieņēmumos

– Revīzijas plāna specifika attiecībā uz krāpšanās riskiem

– Procedūru piemēri, kas ļauj vislabāk izvērtēt krāpšanās izraisītās neatbilstības