Sabiedriski nozīmīgu struktūru revīzijas īpatnības

Datums: 4.augustā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 85 € + PVN
Pasniedzēji:
Andrejs Ponomarjovs, Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Svetlana Šemele-Baikova, zvērināta revidente, SIA “Nexia Audit Advice” partnere, LZRA Izglītības komitejas locekle
Olga Molčanova, ACCA, SIA “Nexia Audit Advice” partnere, LRGA valdes locekle

Iespējams piedalīties on-line ZOOM platformā.

PROGRAMMA

  • Sabiedriski nozīmīgas struktūras (SNS) Latvijā un citās ES valstīs, to statuss un veidi.
  • SNS, it īpaši to komercsabiedrību, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu reglamentējošie normatīvie akti, principi un prakse.
  • Kas ir jāzina SNS finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revidentiem, uzņemoties revīzijas veikšanu: normatīvo aktu (Latvijas un ES) prasības, IFAC izdotie dokumenti.
  • Komunikācija ar klientu (vadību, padomi, revīzijas komiteju) un uzraugošām institūcijām.
  • Ieskats Eiropas Vienotajā elektroniskajā formātā (ESEF), kas ir spēkā no 01.01.2020.