Saistīto pušu savstarpējo darījumu cenu noteikšana un uzraudzība lielās un nelielās Latvijas uzņēmumu grupās

22.novembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Ievas Liepiņas birojs”, LZRA valdes locekle