Saistīto pušu savstarpējo darījumu cenu noteikšana un uzraudzība lielās un nelielās Latvijas uzņēmumu grupās

22.novembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Ievas Liepiņas birojs”, LZRA valdes locekle

Programma

  1. Normatīvo aktu prasības identificēt saistītā puses un vērtēt to savstarpēji veiktos darījumus;
  2. Kad ir un kad nav nepieciešams sagatavot Transfertcenu dokumentāciju, kādos gadījumos ir pietiekami ar saistīto pušu darījumu apzināšanu, grupēšanu un pašu veidotu cenu atbilstības analīzi;
  3. Saistīto pušu nozīmīgākās darījumu grupas: pamatlīdzekļu un preču pirkšana/pārdošana, pakalpojumu sniegšana/saņemšana, telpu noma, aizdevumu izsniegšana un saņemšana;
  4. Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi uzņēmumu grupas ietvaros;
  5. Transfertcenu dokumentācijas būtiskākās sastāvdaļas, t.sk., tirgus analīze, savstarpēji veikto darījumu labuma identifikācija un risku uzņemšanās, transfertcenu atbilstības analīzes metodoloģija un biežāk pielietotie principi, aprēķinu prakse;
  6. Ikgadējā finanšu gada slēguma procesā grāmatvedībā veicamie darbi attiecībā uz saistīto pušu savstarpējo darījumu cenu pamatošanu.