Soli pa solim NILLTPF novēršanas un Sankciju likumu praktiskā izpildē

9.martā plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Monika, Elizabetes iela 21, Rīga
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Krūmiņa, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas juriste, speciāliste NILLTFP novēršanas un sankciju ievērošanas jautājumos

Mērķa auditorija: seminārs paredzēts ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un citiem finanšu un vadības pakalpojumu sniedzējiem.

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 5 stundu profesionālo apmācību tiesību jomā.

PROGRAMMA

 1. Likuma subjekta risku novērtējums (subjekta risks, klientu risks, valsts un ģeogrāfiskais risks, produktu un pakalpojumu risks, produktu un pakalpojumu piegādes kanāla risks).
 2. Likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas sastāvs, izveide un pārskatīšana.
 3. Klienta identifikācija un izpēte.
 4. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no darījuma veikšanas.
 5. Klienta darījumu uzraudzība.
 6. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts drošības dienestam.
 7. Sliekšņa deklarācija.
 8. Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
 9. Darbinieku apmācība.
 10. Atbildīgo darbinieku novērtēšanas politikas izstrāde un novērtēšana.
 11. Atbildīgo darbinieku iecelšana un pienākumu sadale.
 12. Nepieciešamās informācijas pieejamība.
 13. Atbildība par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību pārkāpumiem.