Soli pa solim NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību praktiskā izpildē (pašnodarbinātam pakalpojuma sniedzējam)

21.jūlijā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 63 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Krūmiņa, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas juriste, speciāliste NILLTPF novēršanas un sankciju ievērošanas jautājumos

Semināra mērķauditorija – ārpakalpojumu grāmatveži – pašnodarbinātas personas.

PROGRAMMA

 1. Likuma subjekta risku novērtējums (subjekta risks, klientu risks, valsts un ģeogrāfiskais risks, produktu un pakalpojumu risks, produktu un pakalpojumu piegādes kanāla risks).
 2. Likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas saturs, izveide un pārskatīšana.
 3. Klienta identifikācija (Klienta identifikācijas anketa)
 4. Klienta izpēte (Klienta izpēte, vienkāršota izpēte, padziļināta izpēte – Klienta izpētes anketa)
 5. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no darījuma veikšanas.
 6. Klienta darījumu uzraudzība.
 7. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts drošības dienestam un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.
 8. Sliekšņa deklarācija.
 9. Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
 10. Nepieciešamās informācijas pieejamība.
 11. Atbildība par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību pārkāpumiem.