Soli pa solim NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību praktiskā izpildē

7.septembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 63 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Krūmiņa, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas juriste, speciāliste NILLTPF novēršanas un sankciju ievērošanas jautājumos

Semināra mērķauditorija – ārpakalpojumu grāmatveži.

Seminārā tiks izskatītas NILLTPFNL prasības arī pašnodarbinātam pakalpojuma sniedzējam.

PROGRAMMA

 1. Likuma subjekta risku novērtējums (subjekta risks, klientu risks, valsts un ģeogrāfiskais risks, produktu un pakalpojumu risks, produktu un pakalpojumu piegādes kanāla risks).
 2. Likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas saturs, izveide un pārskatīšana.
 3. Klienta identifikācija.
 4. Klienta izpēte (Klienta izpēte, vienkāršota izpēte, padziļināta izpēte)
 5. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā likuma subjekts atturas no darījuma veikšanas.
 6. Klienta darījumu uzraudzība.
 7. Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts drošības dienestam un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.
 8. Sliekšņa deklarācija.
 9. Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
 10. Darbinieku apmācība.
 11. Atbildīgo darbinieku novērtēšanas politikas izstrāde un novērtēšana.
 12. Atbildīgo darbinieku iecelšana un pienākumu sadale.
 13. Nepieciešamās informācijas pieejamība.
 14. Atbildība par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību pārkāpumiem.