Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) aktualitātes

28.janvārī plkst. 10.00 – 11.30
Bezmaksas seminārs zvērinātiem revidentiem
45 € + PVN citiem interesentiem

Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, zvērināts revidents SIA Rodl & Partner, Starptautiskā revīzijas grupā, FCCA

Vebinārs notiks tiešsaistē ZOOM platformā.

Semināra mērķis ir aktualizēt profesionālu grāmatvežu ētikas pamatprincipu, konceptuālo pamtnostādņu un ētikas pamatprincipu apdraudējumu nozīmību un to ievērošanu profesionālo pakalpojumu sniegšanas laikā, īpaši Covid 19 pandēmijas apstākļos.

Seminārā tiks apskatītas jomas, kurās veiktas izmaiņas vai papildinājumi salīdzinājumā ar ētikas kodeksa iepriekšējo versiju, tajā skaitā:

– Uzlabotas un uzskatāmākas konceptuālās pamatnostādnes

– Skaidrāki un precīzāki nosacījumi saistībā ar drošības pasākumiem, kas ir atbilstošāki pamatprincipu ievērošanas un neatkarības nodrošināšanas apdraudējumam

– Striktākas neatkarības prasības attiecībā uz personāla ilglaicīgu saistību ar revīzijas vai apliecinājuma klientu

– Jaunas un pārskatītas sadaļas attiecībā uz profesionāliem grāmatvežiem algotā darbā (PGAD) saistībā ar šādiem jautājumiem:

— informācijas sagatavošana un izklāsts

— spiediens neievērot pamatprincipus

– Striktāki nosacījumi attiecībā uz PGAD un PGPP saistībā ar piedāvājuma, tostarp dāvanu un viesmīlības, izteikšanu vai pieņemšanu

– Jauni piemērošanas materiāli, kuros akcentēts izpratnes gūšanas par faktiem un apstākļiem svarīgums laikā, kad tiek pielietots profesionāls spriedums