Vebināru cikls “Ilgtermiņa aktīvi”

No 8.jūnija līdz 12.augustam
Cena: 310 € + PVN

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne

Vebināri notiks tiešsaistē ZOOM platformā.

Pamatlīdzekļi (16.SGS) – 8.jūnijā plkst. 18.00 – 21.15
Ieguldījuma īpašumi (40.SGS) – 15.jūnijā plkst. 18.00 – 21.15
Nemateriālie aktīvi (38.SGS) – 6.jūlijā plkst. 18.00 – 20.30
Vērtības samazināšānās ne-finanšu aktīviem (36.SGS), 1.daļa – 13.jūlijā plkst. 18.00 – 21.15
Vērtības samazināšānās ne-finanšu aktīviem (36.SGS), 2.daļa – 15.jūlijā plkst. 18.00 – 21.15
16.SFPS Noma – nomnieka uzskaite, 1.daļa – 3.augustā plkst. 18.00 – 21.15
16.SFPS Noma – nomnieka uzskaite, 2.daļa – 5.augustā plkst. 18.00 – 21.15
16.SFPS Noma – iznomātāja uzskaite – 10.augustā plkst. 18.00 – 21.15
Aizņēmumu izmaksas (23.SGS) – 12.augustā plkst. 18.00 – 21.15