Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas veikt grāmatvedības kārtošanas pamatdarbības nelielā uzņēmumā – kārtot grāmatvedības dokumentus, veikt grāmatvedības aprēķinus un grāmatojumus, sastādīt gada pārskatus, veikt elektronisku grāmatvedības uzskaiti.