Grāmatvedības uzskaites organizācija un uzskaite budžeta iestādēsa

Izglītības programmas mērķis ir sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un sekmēt kompetences iegūšanu par  grāmatvedības uzskaites organizāciju un kārtošanu budžeta iestādēs.

Attīstīt izglītojamā prasmes:

  • izprast normatīvo aktu prasības, kas nosaka grāmatvedības uzskaites organizāciju un kārtošanu budžeta iestādēs;
  • izprast valsts fiskālo politiku, valsts budžeta sagatavošanas pamatprincipus, budžeta ieņēmumu un budžeta izdevumu klasifikāciju budžeta plānošanas un kontroles vajadzībām;
  • organizēt grāmatvedības uzskaiti budžeta iestādē;
  • spēt pielietot budžeta iestāžu kontu plānu, novērtēt saimnieciskos darījumus un tos iegrāmatot;
  • izprast valsts budžeta iestāžu finanšu pārskatu struktūru un pārskatu sagatavošanas pamatprincipus