Nodokļi

Mērķis:

NODOKĻU programmas mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu un palīdzēt veidot prasmes un iemaņas nodokļu tiesību normu piemērošanā, nodokļu aprēķināšanā un uzskaitē, nodokļu ietekmes prognozēšanā dažādos darījumos līdz nodokļu sistēmas izpratnes un kompetences iegūšanai.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

1. orientēties Latvijas nodokļu sistēmā, zināt nodokļu tiesību normas un nodokļu aprēķināšanas principus un prast tos pielietot praksē;

2. aprēķināt maksājamos nodokļus un tos uzskaitīt, pārbaudīt citu nodokļu maksātāju veiktos nodokļu aprēķinus;

3. sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas, pārskatus un paziņojumus, veikt savlaicīgus norēķinus par nodokļiem;

4. prognozēt nodokļu ietekmi dažādos darījumos; identificēt, novērtēt un pārvaldīt un aizstāvēt nodokļu maksātāju intereses nodokļu jomā.