Nodokļi

Licencētā profesionālās pilnveides programma “NODOKĻI” – Latvijas nodokļu sistēmas teorētisko pamatu un praktisko nodarbību visaptverošs kurss praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar nodokļu aprēķināšanu saistītiem darbiniekiem.

Programmas mērķis:  sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu un palīdzēt veidot prasmes un iemaņas nodokļu tiesību normu piemērošanā, nodokļu aprēķināšanā un uzskaitē, nodokļu ietekmes prognozēšanā dažādos darījumos līdz nodokļu speciālista kompetences iegūšanai.

Programmas apjoms: Kopējais programmas ilgums 160 akadēmiskās stundas (4 mēneši no 22.septembra 2020.g.), no kurām:

  • 40 stundas (7 nodarbības) notiks klātienē (22.09.20.; 06.10.20; 09.10.20.; 10.11.20.; 13.11.20.; 04.12.20.; 12.01.21.)
  • 72 stundas ( 9 nodarbības) praktiskās mācības notiks attālināti ZOOM platformā (29.09.; 13.10.; 16.10.; 30.10.; 17.11.; 08.12.; 15.12.; 18.12.;
  • 46 stundas – papildus praktiskie darbi, pastāvīgi iepazīstoties ar mācību materiāliem, risinot uzdevumus un izpildot pašpārbaudes testus. Visi nepieciešamie mācību materiāli tiks izvietoti LZRA IC mājas lapā noteiktos datumos un kursa dalībnieki tos varēs apgūt sev vēlamā laikā, ievērojot pārbaudes darbu iesniegšanas termiņus. Pārbaudes darbu izskatīšana, situāciju analīze notiks klātienē ar pasniedzēju.
  • 2 stundas – kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmemens notiks klātienē.

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtos gala eksāmenu un iegūs noteikto skaitu kredītpunktus, saņems Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Sīkāka informācija par programmas datumiem, pasniedzējiem, norises vietu un maksu LZRA IC Semināru un kursu kalendārā