Nodokļu piemērošana pārrobežu darījumos un digitālā vidē

Sniegt padziļinātu izpratni un palīdzēt veidot prasmes strādāt digitālās ekonomikas apstākļos un prast piemērot nodokļus virtuālajos un pārrobežu darījumos Eiropas Savienībā (ES) un atsevišķu ārvalstu nodokļu zonās. Iepazīstināt ar mūsdienu digitālās ekonomikas veidiem (sadarbības ekonomika, globālo kompāniju ekonomika utt.) Kā arī iepazīstināt ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) un ES nodokļu politikas galvenajiem virzieniem ekonomikas transformācijā uz digitālo vidi, lai iegūtu kompetenci pielietot iegūtās zināšanas nodokļu administrēšanas vai komercdarbības lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.