Praktiskā vadības grāmatvedība

Izglītības programmas mērķis ir sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un sekmēt kompetences iegūšanu par vadības grāmatvedības principiem un metodēm un prast tos pielietot uzņēmuma vadīšanas praksē, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

Izglītības  procesā tiks attīstītas izglītojamā prasmes:

  • izprast vadības grāmatvedības principus un metodes;
  • spēt novērtēt līdzekļu finansēšanas procesu un uzņēmuma finansiālo stāvokli;
  • pārzināt izmaksu klasifikācijas un prast tos pielietot;
  • prasmīgi pielietot pašizmaksas kalkulācijas metodes un spēt kalkulēt tirgus cenas;
  • spēt sagatavot budžetus pēc vadības pieprasījuma, nodrošināt uzņēmuma vadību ar nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai, plānošanai, kontrolei.