COVID apsvērumi, veicot 2020.gada revīziju

63.00

Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību REVĪZIJĀ

Kategorija:

Apraksts

Kaut 2020.gada rudenī Covid-19 pandēmiju jau varētu uzskatīt par daļu no mūsu ikdienas, revīzijas kontekstā tieši 2020. pārskata gads būs tas, kad krīzes ietekme būs skaidri redzama mūsu klientu finanšu pārskatos.

Šis seminārs palīdzēs revidentiem noteikt galvenās riska jomas – gan ar darbības turpināšanu saistītos jautājumus, gan vērtības samazinājuma aspektus – jau revīzijas plānošanas stadijā.