Jauns grāmatvedības “jumta” likums –“Grāmatvedības likums” un jauni uz likuma pamata izdotie MK noteikumi

55.00

Pasniedzēja: Svetlana Šemele – Baikova – SIA “Nexia Audit Advice” partnere, atbildīgā zvērināta revidente, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, Grāmatvedības likuma un saistošo MK noteikumu izstrādes darba grupas locekle

Semināra dalībniekiem tiks izsniegta e-apliecība par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību grāmatvedībā.

Kategorija:

Apraksts

2022.gada 1. janvārī Latvijā stāsies spēkā jauns Grāmatvedības likums, kas pilnībā aizstās 1992. gadā pieņemto un laika gaitā vairākkārt grozīto likumu “Par grāmatvedību”. Jaunā likuma piemērošanas kārtība, kā arī citas obligātas prasības, piemēram, kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā un gada pārskatiem, tiks atrunātas jaunajos likumam saistošajos Ministru kabineta noteikumos, kuri stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

PROGRAMMA

  1. Jaunā likuma satura, struktūras un galveno atšķirību no vecā likuma apzināšana un analīze;
  2. Jau izstrādātu likumam saistošo MK noteikumu jaunas prasības un regulējamas jomas;
  3. Grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācijas jautājumi.