Kriptovalūtas – grāmatvedības uzskaite un nodokļu aspekti

45.00

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 3 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija: