LZRA Vasaras konference “Audita profesijas aktualitātes 2020”

30.00

Vasaras konferences klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija:

Apraksts

Programma:

Ilmārs Šņucins
Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietnieks
(Aktualitātes grāmatvedības, nodokļu un revīzijas jomā)

Kristīne Jaunzeme
Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore, Valsts kontroles padomes locekle
(Valsts kontroles darba aktualitātes 2020.gadā)

Ilze Bādere
Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta Trešā sektora vadītāja
(Valsts kontroles darba aktualitātes 2020.gadā)

Ina Reinšmite
VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora vietniece
(VID nodokļu kontroles galvenie aspekti, iekļaujot aktualitātes nodokļu aprēķināšanas uzraudzības procesos)

Svetlana Volodina
VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu risku novēršanas daļas vadītāja
(Transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas aktualitātes, t.sk. par nepieciešamību zvērinātiem revidentiem ierobežotā pārbaudē pārbaudīt uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas rindas, kurās norādāmie dati korelē ar transfertcenu dokumentāciju)

Agnese Rudzīte
VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore
(VID konstatējumi, uzraugot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu)

Terēze Labzova-Ceicāne
LZRA valdes locekle, Izglītības komitejas vadītāja
(Sabiedriskas nozīmes  struktūru revidentu ziņošanas pienākums)