Revīzijas apsvērumi saistībā ar COVID 19 izplatību

55.00

Palīglīdzeklis revīzijas komandām!
Lektors: Armine Movsisjana

Kategorija:

Apraksts

Palīglīdzeklis revīzijas komandām!

Programma:

  • kā novērtēt vadības izvērtējumu par darbības turpināšanas uzskaites piemērošanu;
  • operacionālie riski un likviditāte;
  • informācijas uzrādīšanas prasības saskaņā ar SFPS;
  • ietekmes uz revidenta ziņojumu izvērtēšana;
  • papildu apsvērumi par pēcbilances notikumu ietekmi uz citām bilances pozīcijām uz 31/12/2019; citi revīzijas apsvērumi.