VSAOI minimālās iemaksas – dažādu situāciju analīze!

49.00

Pasniedzē Maija Grebenko, žurnāla “Bilance” galvenā redaktore

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Nodokļos

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

MINIMĀLĀS IEMAKSAS – KĀ AR TĀM SADZĪVOSIM?
Seminārā atbildēsim uz šādiem jautājumiem:

 • VSAOI likmju sadalījums (MK not. Nr. 786); kas jāzina par to?
 • Iemaksu objekts, iemaksas, pensiju kapitāls;
 • Minimālo soc. iemaksu tiesiskais regulējums (VSA likums);
 • Kas mainīsies apdrošinātai personai pēc papildu iemaksu veikšanas?
 • Personas, par kurām netiks veiktas papildu iemaksas;
 • Periodi, kad VSAA nerēķinās papildu iemaksas;
 • Kad sāks rēķināt papildu soc. iemaksas?
 • Kad būs jāmaksā papildu aprēķinātās VSAOI?
 • Sociālo iemaksu precizēšanas kārtība;
 • Kas ir pašnodarbinātās personas?
 • Pašnodarbināto personu iemaksas un viņu pensijas kapitāla veidošana:
 • Autoratlīdzības saņēmēji;
 • Saimnieciskās darbības veicēji;
 •  MUN īpašnieki un darbinieki;
 • Uzskaite un atskaišu iesniegšanas termiņi;

Atbildes uz iepriekš atsūtītajiem jautājumiem.