Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Programma “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” (SFPS) ir piemērota praktizējošiem grāmatvežiem un citiem ar finansēm saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Programmas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par finanšu grāmatvedības organizāciju uzņēmumā, grāmatvedības metodēm un bilances posteņu novērtēšanu  saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Veidot prasmes un iemaņas SFPS  normu praktiskā piemērošanā un  atbilstošu standartu izvēlē. Jūs spēsiet izprast un sagatavot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus atbilstoši starptautiskajai praksei!

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Attīstītot savas zināšanas par Starptautiskās grāmatvežu asociācijas apstiprinātiem finanšu pārskatu standartiem, Jūs:

  • iegūsiet prasmes pielietot SFPS finanšu pārskatu bilances posteņu uzskaitē, atzīšanā, novērtēšanā un skaidrojumu sniegšanā;
  • izpratīsiet Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējās piemērošanas prasības;
  • izpratīsiet uzņēmumu grupu uzskaites prasības un pamatprincipus;
  • mācēsiet sastādīt konsolidētos  finanšu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus.

Lekcijas, praktiskās nodarbības, testi un gala eksāmens – tikai 160 mācību stundās!Programmu pasniedz pieredzējuši pasniedzēji – eksperti finanšu nozarē!