Aktualitātes

SIA “LZRA Izglītības centrs” dalība LZRA un Finanšu ministrijas 16.11.2016. Partnerības līguma izpildē

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) 2016. gada 16. novembrī noslēdza Partnerības līgumu ar Finanšu ministriju, kas nosaka starp Šveices kompetentajām iestādēm un Finanšu ministriju noslēgtā līguma par individuālo projektu “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” otrās aktivitātes “Institucionālās kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Starptautisko revīzijas standartu piemērošanu” īstenošanas kārtību.

2016. gada nogalē SIA “LZRA Izglītības centrs” īstenoja divas Partnerības līgumā noteiktās apakšaktivitātes