Izglītības programmas

Pašnovērtējuma ziņojums

*Jauns LZRA Izglītības centra piedāvājums!
NODARBĪBAS uzsāksim 2021.gada oktobrī!

Profesionālās pilnveides programma “NODOKĻI”

“NODOKĻI” ir 2020.gada novembrī akreditēta profesionālās pilnveides (PP) programma. Akreditācijas numurs Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu reģistrā AI 13793.

Pedagogs: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

“Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana”

Akreditēta profesionālās pilnveides programma “Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana” ir noderīgs palīglīdzeklis praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai ir akreditēta profesionālās pilnveides programma.

Pasniedzējas: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore, SIA Audits Pluss valdes locekle Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Kurss “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” (SFPS) ir piemērots praktizējošiem grāmatvežiem, kam ir interese vai nepieciešamība līdz ar SFPS pārskatu sagatavošanas pienākumu apgūt, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.