Izglītības programmas

Pašnovērtējuma ziņojums

*Jauns LZRA Izglītības centra piedāvājums!

“Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana”

Licencētā profesionālās pilnveides programma “Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana” ir noderīgs palīglīdzeklis praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

*Jauns LZRA Izglītības centra piedāvājums!

Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai ir akreditēta profesionālās pilnveides programma.

Pasniedzējas: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore, SIA Audits Pluss valdes locekle Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

Grāmatvedības pamati

Izglītības programma „Grāmatvedības pamati” ir divu līmeņu programma, kur 1.līmenis: „Grāmatvedība no 0 līdz bilancei” ir veidota iesācējiem bez pieredzes, kas vēlas uzsākt grāmatveža karjeru. Savukārt 2.līmenis „Uzņēmumu grāmatvedība” ir piemērota praktizējošiem grāmatvežiem ar nelielu pieredzi, kas grib celt savu kvalifikāciju.

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Kurss “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” (SFPS) ir piemērots praktizējošiem grāmatvežiem, kam ir interese vai nepieciešamība līdz ar SFPS pārskatu sagatavošanas pienākumu apgūt, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.