SIA “LZRA Izglītības centrs” pasniedzēji pamatā ir praktizējoši zvērināti revidenti vadošās audita kompānijās Latvijā vai arī viņu darbība ir cieši saistīta ar finanšu uzskaiti un tās metodiku. Ik gadu, piedāvājot saviem klientiem vairāk kā 50 seminārus par nodokļu jautājumiem, revīzijas un uzskaites jautājumiem, tiek nodrošināts zvērinātu revidentu un grāmatvežu tālākizglītības process.