VIAA Projekts

Par mācībām Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

2023.gada oktobra mēnesī LZRA Izglītības centrs pabeidza mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9.kārtas ietvaros organizētajās programmās:

1. “Digitālā grāmatvedība” – programmu pabeidza 25 izglītojamie;
2. “Finanšu pārskatu revīzija, izmantojot “E-dok” programmatūru”- programmu pabeidza 14 izglītojamie;
3. “Digitālās prasmes finanšu un audita darbiniekiem” – programmu pabeidza 20 izglītojamie;
4. “Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python”- programmu pabeidza 42 izglītojamie.

Līdz ar to noslēdzies starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LZRA Izglītības centrs” realizētais ilgtermiņa projekts, kura vairākās kārtās pēdējo trīs gadu laikā, un, 90% apjomā piesaistot Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļus, tika apmācīti gandrīz 1000 izglītojamie.

Populārākās programmas šajā projektā bija:

1. Nodokļi (pasniedzēja Inga Kursīte) – programmu pabeidza 291 dalībnieks;
2. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (pasniedzējas Armine Movsisjana un Terēze Labzova-Ceicāne) – programmu pabeidza 131 dalībnieks;
3. Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai (pasniedzēja Ingrīda Pētersone) – programmu pabeidza 104 dalībnieki;
4. Digitālā grāmatvedība (pasniedzēja Ilze Palmbaha) – programmu pabeidza 96 dalībnieki;
5. Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python (pasniedzējs Daniils Vladimirovs) – programmu pabeidza 78 dalībnieki.

Tika realizētas arī specifiskas un tieši uz jauno revidentu apmācībām orientētas mācību programmas, piemēram, “Finanšu pārskatu revīzija, izmantojot “E-dok” programmatūru”, “Biznesa vadība un tās digitālie instrumenti” un citas programmas.

Foto no programmu 2023.gada izlaidumu pasākumiem:

1. Apliecības saņem programmas Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python dalībnieki 03.11.2023.
2. Apliecības saņem programmas Digitālā grāmatvedība dalībnieki 31.10.2023.

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 10.oktobrī 2022.gadā

VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programma STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI (SFPS) ir viena no populārākajām LZRA Izglītības centra profesionālās pilnveides programmām. Tā ir arī ļoti nepieciešama praktiskajā darbā finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, auditoriem un citiem ar uzskaiti un finansēm saistītiem darbiniekiem.

Šogad projekta ietvaros SFPS programmā tika uzņemti 72 dalībnieki un papildus tam trīs dalībnieki mācījas komercgrupā. Kaut arī vasara nav piemērotākais laiks mācībām, tomēr tikai 4 dalībnieki nespēja izturēt prasības un tika atskaitīti no mācību grupām. Pārējie ir sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu un 10.oktobrī divas grupas pulcējās, lai saņemtu apliecības.

SFPS programmas absolventu foto galerija: Šeit

Anita Mihejeva
SIA LZRA Izglītības centrs
Valdes locekle

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 29.08.2022

Lielākā daļa no VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programmām jau beigušās un dalībnieki pakāpeniski saņem apliecības. 29.augustā kopā sapulcējās arī daļa no SFPS 1.grupas dalībniekiem, lai satiktu pasniedzējas un kopā pārrunātu gala pārbaudījuma rezultātus. Pasniedzējas Armine Movsisjana un Terēze Labzova-Ceicāne kopā ar Izglītības centra vadību sirsnīgi uzņēma absolventus un kopā ar apliecībām pasniedza ziedus par aktīvu dalību nodarbībās, pastāvīgo darbu pildīšanu un sekmīgu eksāmena nokārtošanu. Savukārt absolventi veltīja atzinīgus vārdus pasniedzēju darbam un programmas saturam. Kaut arī programma ir sarežģīta un prasa augstu profesionālo līmeni, tā ir ļoti nepieciešama praksē.

Nākošās divas SFPS grupas turpina nodarbības līdz septembra beigām. Arī programmas NODOKĻI ceturtā grupā vēl turpina mācības.