VIAA Projekts

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 10.oktobrī 2022.gadā

VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programma STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI (SFPS) ir viena no populārākajām LZRA Izglītības centra profesionālās pilnveides programmām. Tā ir arī ļoti nepieciešama praktiskajā darbā finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, auditoriem un citiem ar uzskaiti un finansēm saistītiem darbiniekiem.

Šogad projekta ietvaros SFPS programmā tika uzņemti 72 dalībnieki un papildus tam trīs dalībnieki mācījas komercgrupā. Kaut arī vasara nav piemērotākais laiks mācībām, tomēr tikai 4 dalībnieki nespēja izturēt prasības un tika atskaitīti no mācību grupām. Pārējie ir sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu un 10.oktobrī divas grupas pulcējās, lai saņemtu apliecības.

SFPS programmas absolventu foto galerija: Šeit

Anita Mihejeva
SIA LZRA Izglītības centrs
Valdes locekle

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 29.08.2022

Lielākā daļa no VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programmām jau beigušās un dalībnieki pakāpeniski saņem apliecības. 29.augustā kopā sapulcējās arī daļa no SFPS 1.grupas dalībniekiem, lai satiktu pasniedzējas un kopā pārrunātu gala pārbaudījuma rezultātus. Pasniedzējas Armine Movsisjana un Terēze Labzova-Ceicāne kopā ar Izglītības centra vadību sirsnīgi uzņēma absolventus un kopā ar apliecībām pasniedza ziedus par aktīvu dalību nodarbībās, pastāvīgo darbu pildīšanu un sekmīgu eksāmena nokārtošanu. Savukārt absolventi veltīja atzinīgus vārdus pasniedzēju darbam un programmas saturam. Kaut arī programma ir sarežģīta un prasa augstu profesionālo līmeni, tā ir ļoti nepieciešama praksē.

Nākošās divas SFPS grupas turpina nodarbības līdz septembra beigām. Arī programmas NODOKĻI ceturtā grupā vēl turpina mācības.

 

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 4.Novembrī

Par 6 kārtas rezultātiem

LZRA Izglītības centrs VIAA konkursā piedāvāja 4 profesionālās pilnveides programmas.

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA, pedagogs – Ilze Zvirbule (Palmbaha)

Šajā programmā izveidotas 2 mācību grupas un kopā uzņemti 50 dalībnieki. Abas mācību grupas jau novembrī pabeigs mācības.

Digitālās kompetences pilnveidošana finanšu un audita darbiniekiem, pedagogi – lektori Inga Kursīte, Reinis Onzuls, Ieva Vaine, Terēze Labzova-Ceicāne, Oskars Priede

Kompleksa programma, kurā kopā uzņemti 36 dalībnieki un, lai grupas būtu pilnas, iespējams pievienoties par maksu (grupas lielums lidz 25 dalībnieki).

Finanšu pārskatu revīzijas darba dokumentēšana datorprogrammā “E-dok”, lektors – Roberts Ikaunieks

Specializēta programma zvērinātiem revidentiem un to palīgiem. Grupas lielums 25 dalībnieki.

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA DATORPROGRAMMĀ “TILDES JUMIS”,

Šajā Programmā bija izveidota 1 mācību grupas, kura jau oktobrī mācības.pabeidza un apliecības saņēma 16 dalībnieki. Programmas pedagogs – Ita Bekerta. DI

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Kristīne Urbanoviča, e-pasts:lzraic@lzra.lv, Tālr. 67223338

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”