VIAA Projekts

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 10.oktobrī 2022.gadā

VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programma STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI (SFPS) ir viena no populārākajām LZRA Izglītības centra profesionālās pilnveides programmām. Tā ir arī ļoti nepieciešama praktiskajā darbā finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, auditoriem un citiem ar uzskaiti un finansēm saistītiem darbiniekiem.

Šogad projekta ietvaros SFPS programmā tika uzņemti 72 dalībnieki un papildus tam trīs dalībnieki mācījas komercgrupā. Kaut arī vasara nav piemērotākais laiks mācībām, tomēr tikai 4 dalībnieki nespēja izturēt prasības un tika atskaitīti no mācību grupām. Pārējie ir sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu un 10.oktobrī divas grupas pulcējās, lai saņemtu apliecības.

SFPS programmas absolventu foto galerija: Šeit

Anita Mihejeva
SIA LZRA Izglītības centrs
Valdes locekle

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 29.08.2022

Lielākā daļa no VIAA īstenotā projekta 7.kārtas programmām jau beigušās un dalībnieki pakāpeniski saņem apliecības. 29.augustā kopā sapulcējās arī daļa no SFPS 1.grupas dalībniekiem, lai satiktu pasniedzējas un kopā pārrunātu gala pārbaudījuma rezultātus. Pasniedzējas Armine Movsisjana un Terēze Labzova-Ceicāne kopā ar Izglītības centra vadību sirsnīgi uzņēma absolventus un kopā ar apliecībām pasniedza ziedus par aktīvu dalību nodarbībās, pastāvīgo darbu pildīšanu un sekmīgu eksāmena nokārtošanu. Savukārt absolventi veltīja atzinīgus vārdus pasniedzēju darbam un programmas saturam. Kaut arī programma ir sarežģīta un prasa augstu profesionālo līmeni, tā ir ļoti nepieciešama praksē.

Nākošās divas SFPS grupas turpina nodarbības līdz septembra beigām. Arī programmas NODOKĻI ceturtā grupā vēl turpina mācības.