VIAA Projekts

VIAA projekta īstenošanas aktualitātes 4.Novembrī

Par 6 kārtas rezultātiem

LZRA Izglītības centrs VIAA konkursā piedāvāja 4 profesionālās pilnveides programmas.

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA, pedagogs – Ilze Zvirbule (Palmbaha)

Šajā programmā izveidotas 2 mācību grupas un kopā uzņemti 50 dalībnieki. Abas mācību grupas jau novembrī pabeigs mācības.

Digitālās kompetences pilnveidošana finanšu un audita darbiniekiem, pedagogi – lektori Inga Kursīte, Reinis Onzuls, Ieva Vaine, Terēze Labzova-Ceicāne, Oskars Priede

Kompleksa programma, kurā kopā uzņemti 36 dalībnieki un, lai grupas būtu pilnas, iespējams pievienoties par maksu (grupas lielums lidz 25 dalībnieki).

Finanšu pārskatu revīzijas darba dokumentēšana datorprogrammā “E-dok”, lektors – Roberts Ikaunieks

Specializēta programma zvērinātiem revidentiem un to palīgiem. Grupas lielums 25 dalībnieki.

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA DATORPROGRAMMĀ “TILDES JUMIS”,

Šajā Programmā bija izveidota 1 mācību grupas, kura jau oktobrī mācības.pabeidza un apliecības saņēma 16 dalībnieki. Programmas pedagogs – Ita Bekerta. DI

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Kristīne Urbanoviča, e-pasts:lzraic@lzra.lv, Tālr. 67223338

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”